Bạn đang cần tìm hiểu về giá chụp MRI?

Với sự phát triển của y học hiện đại, kỹ thuật chụp MRI (cộng hưởng từ) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán các bệnh lý phức tạp. Tuy nhiên, chi phí cho dịch vụ này là một vấn đề quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá chụp MRI chi tiết và cập nhật nhất năm nay, giúp bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn cơ sở y tế phù hợp.

Bảng giá chụp MRI có thể thay đổi tùy theo:

  • Vị trí chụp: Giá chụp MRI các bộ phận khác nhau trên cơ thể sẽ có sự chênh lệch. Ví dụ, chụp MRI não thường có giá cao hơn chụp MRI tim.
  • Phương pháp chụp: Chụp MRI có sử dụng thuốc đối quang hay không cũng ảnh hưởng đến giá thành.
  • Cơ sở y tế: Mỗi bệnh viện, phòng khám có thể có mức giá khác nhau do chi phí đầu tư trang thiết bị, đội ngũ nhân lực,…

Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo bảng giá của phòng khám đa khoa quốc tế Nhân Hậu sau:

Bảng Giá MRI
MRI Price List
STT
NUMBER
DANH MỤC KHÁM
ITEMS OF EXAMINATION
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)
SERVICE PRICES
NỮ
FEMALE
NAM
MALE
1 MRI 1 bộ phận khác 2,200,000 ₫ ü ü
2 MRI 1 bộ phận khác có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
3 MRI bàn chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
4 MRI bàn chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
5 MRI bàn chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
6 MRI bàn chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
7 MRI bàn tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
8 MRI bàn tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
9 MRI bàn tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
10 MRI bàn tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
11 MRI bụng – chậu 4,400,000 ₫ ü ü
12 MRI bụng – chậu có thuốc tương phản từ 5,100,000 ₫ ü ü
13 MRI cánh tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
14 MRI cánh tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
15 MRI cánh tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
16 MRI cánh tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
17 MRI cẳng chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
18 MRI cẳng chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
19 MRI cẳng chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
20 MRI cẳng chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
21 MRI cẳng tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
22 MRI cẳng tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
23 MRI cẳng tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
24 MRI cẳng tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
25 MRI cổ chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
26 MRI cổ chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
27 MRI cổ chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
28 MRI cổ chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
29 MRI cổ tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
30 MRI cổ tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
31 MRI cổ tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
32 MRI cổ tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
33 MRI cột sống cổ 2,200,000 ₫ ü ü
34 MRI cột sống cổ có thuốc tương phản tử 2,900,000 ₫ ü ü
35 MRI cột sống ngực 2,200,000 ₫ ü ü
36 MRI cột sống ngực có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
37 MRI cột sống toàn thể 6,500,000 ₫ ü ü
38 MRI cột sống toàn thể có thuốc tương phản từ 7,300,000 ₫ ü ü
39 MRI cột sống thắt lưng 2,200,000 ₫ ü ü
40 MRI cột sống thắt lưng – cùng 2,200,000 ₫ ü ü
41 MRI cột sống thắt lưng – cùng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
42 MRI cột sống thắt lưng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
43 MRI cột sống vùng cùng cụt 2,200,000 ₫ ü ü
44 MRI cột sống vùng cùng cụt có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
45 MRI chỏm xương đùi 2,200,000 ₫ ü ü
46 MRI chỏm xương đùi có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
47 MRI chỏm xương đùi phải 2,200,000 ₫ ü ü
48 MRI chỏm xương đùi phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
49 MRI chỏm xương đùi trái 2,200,000 ₫ ü ü
50 MRI chỏm xương đùi trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
51 MRI động mạch cảnh 2,200,000 ₫ ü ü
52 MRI động mạch cảnh có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
53 MRI đùi phải 2,200,000 ₫ ü ü
54 MRI đùi phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
55 MRI đùi trái 2,200,000 ₫ ü ü
56 MRI đùi trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
57 MRI gân gót chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
58 MRI gân gót chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
59 MRI gân gót chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
60 MRI gân gót chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
61 MRI khớp cổ chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
62 MRI khớp cổ chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
63 MRI khớp cổ chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
64 MRI khớp cổ chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
65 MRI khớp cổ tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
66 MRI khớp cổ tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
67 MRI khớp cổ tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
68 MRI khớp cổ tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
69 MRI khớp cùng chậu 2,200,000 ₫ ü ü
70 MRI khớp cùng chậu + háng 2,200,000 ₫ ü ü
71 MRI khớp cùng chậu + háng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
72 MRI khớp cùng chậu có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
73 MRI khớp gối phải 2,200,000 ₫ ü ü
74 MRI khớp gối phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
75 MRI khớp gối trái 2,200,000 ₫ ü ü
76 MRI khớp gối trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
77 MRI khớp háng 2,200,000 ₫ ü ü
78 MRI khớp háng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
79 MRI khớp háng phải 2,200,000 ₫ ü ü
80 MRI khớp háng phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
81 MRI khớp háng trái 2,200,000 ₫ ü ü
82 MRI khớp háng trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
83 MRI khớp khuỷu tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
84 MRI khớp khuỷu tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
85 MRI khớp khuỷu tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
86 MRI khớp khuỷu tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
87 MRI khớp mu 2,200,000 ₫ ü ü
88 MRI khớp mu có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
89 MRI khớp thái dương hàm 2,200,000 ₫ ü ü
90 MRI khớp thái dương hàm có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
91 MRI khớp ức đòn 2,200,000 ₫ ü ü
92 MRI khớp ức đòn có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
93 MRI khớp vai phải 2,200,000 ₫ ü ü
94 MRI khớp vai phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
95 MRI khớp vai trái 2,200,000 ₫ ü ü
96 MRI khớp vai trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
97 MRI khung chậu 2,200,000 ₫ ü ü
98 MRI khung chậu có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
99 MRI lồng ngực 2,200,000 ₫ ü ü
100 MRI lồng ngực có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
101 MRI ổ bụng 2,200,000 ₫ ü ü
102 MRI ổ bụng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
103 MRI phần mềm 1 vùng 2,200,000 ₫ ü ü
104 MRI phần mềm 1 vùng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
105 MRI sọ não 2,200,000 ₫ ü ü
106 MRI sọ não – ĐMC 3,000,000 ₫ ü ü
107 MRI sọ não – ĐMC có thuốc tương phản từ 3,700,000 ₫ ü ü
108 MRI sọ não – hố yên 2,200,000 ₫ ü ü
109 MRI sọ não – hố yên có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
110 MRI sọ não – hốc mắt 2,200,000 ₫ ü ü
111 MRI sọ não – hốc mắt có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
112 MRI sọ não – mũi xoang 2,200,000 ₫ ü ü
113 MRI sọ não – mũi xoang có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
114 MRI sọ não – Navigation 2,200,000 ₫ ü ü
115 MRI sọ não – Navigation có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
116 MRI sọ não – tai 2,200,000 ₫ ü ü
117 MRI sọ não – tai có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
118 MRI sọ não – tuyến yên 2,200,000 ₫ ü ü
119 MRI sọ não – tuyến yên có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
120 MRI sọ não có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
121 MRI tầm soát toàn thân 15,000,000 ₫ ü ü
122 MRI tầm soát toàn thân có thuốc tương phản từ 15,700,000 ₫ ü ü
123 MRI tiền liệt tuyến 2,200,000 ₫ ü ü
124 MRI tiền liệt tuyến có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
125 MRI tuyến giáp 2,200,000 ₫ ü ü
126 MRI tuyến giáp có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
127 MRI tuyến mang tai 2,200,000 ₫ ü ü
128 MRI tuyến mang tai có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
129 MRI tuyến ức 2,200,000 ₫ ü ü
130 MRI tuyến ức có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
131 MRI thai nhi 2,200,000 ₫ ü
132 MRI thai nhi có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
133 MRI vùng bẹn 2,200,000 ₫ ü ü
134 MRI vùng bẹn có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
135 MRI vùng cổ 2,200,000 ₫ ü ü
136 MRI vùng cổ có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
137 MRI vùng chậu 2,200,000 ₫ ü ü
138 MRI vùng chậu có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
139 MRI vùng hầu họng 2,200,000 ₫ ü ü
140 MRI vùng hầu họng có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
141 MRI vùng mông 2,200,000 ₫ ü ü
142 MRI vùng mông có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
143 MRI xương cánh tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
144 MRI xương cánh tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
145 MRI xương cánh tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
146 MRI xương cánh tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
147 MRI xương cẳng chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
148 MRI xương cẳng chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
149 MRI xương cẳng chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
150 MRI xương cẳng chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
151 MRI xương cẳng tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
152 MRI xương cẳng tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
153 MRI xương cẳng tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
154 MRI xương cẳng tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
155 MRI xương cổ bàn chân phải 2,200,000 ₫ ü ü
156 MRI xương cổ bàn chân phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
157 MRI xương cổ bàn chân trái 2,200,000 ₫ ü ü
158 MRI xương cổ bàn chân trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
159 MRI xương cổ bàn tay phải 2,200,000 ₫ ü ü
160 MRI xương cổ bàn tay phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
161 MRI xương cổ bàn tay trái 2,200,000 ₫ ü ü
162 MRI xương cổ bàn tay trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
163 MRI xương đùi phải 2,200,000 ₫ ü ü
164 MRI xương đùi phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
165 MRI xương đùi trái 2,200,000 ₫ ü ü
166 MRI xương đùi trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
167 MRI xương vai phải 2,200,000 ₫ ü ü
168 MRI xương vai phải có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
169 MRI xương vai trái 2,200,000 ₫ ü ü
170 MRI xương vai trái có thuốc tương phản từ 2,900,000 ₫ ü ü
bảng giá gói khám sức khỏe tổng quát phòng khám Nhân Hậu

BẠN CẦN TƯ VẤN

Form tư vấn
bảng giá chụp mri
ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA BỆNH

UY TÍN, TIN CẬY

Tọa lạc ở 522–524-526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, TP.HCM, Phòng khám đa khoa Nhân Hậu trở thành một địa thăm khám uy tín và đáng tin cậy trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhân có thể liên hệ ngay để được các bác sĩ của phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Nhân Hậu hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí!