1
Bạn cần hỗ trợ?

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHTẠI

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ NHÂN HẬU
  2. Địa chỉ: 522-524 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, Tp. HCM
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 6h00’-21h00’
  4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

 

STT Họ và tên người hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn GHI CHÚ
1 Trần Hoàng Giang Bác sĩ khám Nội tổng hợp 0030060/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và phụ trách khoa nội ĐANG LÀM VIỆC
2 Lê Thị Yến Bác sĩ khám chuyên khoa Sản phụ khoa 002223/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ phụ trách sản phụ khoa ĐANG LÀM VIỆC
3 Nguyễn Thị Xuân Bác sĩ khám chuyên khoa TMH 002951/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ  phụ trách khoa TMH ĐANG LÀM VIỆC
4 Nguyễn Tấn Trung Cử nhân xét nghiệm 0024745/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Cử nhân phụ trách kỹ thuật xét nghiệm ĐANG LÀM VIỆC
5 Lê Lệ Hoa Bác sĩ khám chuyên khoa Da Lieãu 0015247/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu

 

ĐANG LÀM VIỆC
6 Nguyễn Thị Phương Bác sĩ khám chuyên khoa RHM 003188/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 16h30 Người thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM ĐANG LÀM VIỆC
7 Nguyễn Văn Cường Bác sĩ khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 002070/HCM – CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ phụ trách khoa chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, điện tim, X-Q) ĐANG LÀM VIỆC
 

8

Huỳnh Tấn Luật Bác sĩ khám Nội tổng hợp 0015344/HCM-CCHN Từ 7h00 đến 17h00 Bác sĩ phụ trách nội soi chẩn đoán bệnh lý dạ dày tá tràng ĐANG LÀM VIỆC
9 Phạm Trọng Nghĩa Bác sĩ khám chuyên ngành y học cổ truyền 038909/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ phụ trách khoa y học cổ truyền ĐANG LÀM VIỆC
10 Đoàn Thị Hồng Hạnh Bác sĩ khám chuyên khoa mắt 003591/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 17h00 Bác sĩ phụ trách khoa mắt ĐANG LÀM VIỆC
11 Nguyễn Vũ Đức Hiếu Bác sĩ khám chuyên khoa phẫu thuật tạo hình 042550/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình ĐANG LÀM VIỆC
12 Nguyễn Phúc Thiện Bác sĩ khám chuyên khoa ngoại 110395/HCM-BQP Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ phụ trách khoa ngoại ĐANG LÀM VIỆC
13 Nguyễn Thị Nhỏ Bác sĩ khám chuyên khoa tâm thần 006255/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 17h00 Bác sĩ phụ trách khoa tâm thần ĐANG LÀM VIỆC
14 Tiết Kim Phong Bác sĩ YHCT 043663/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ khám chữa bệnh YHCT ĐANG LÀM VIỆC
15 Nguyễn Kiều Oanh Bác sĩ YHCT 0036602/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Bác sĩ khám chữa bệnh YHCT ĐANG LÀM VIỆC
16 Nguyễn Thị Hai Điều dưỡng đa khoa 0025965/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng Trưởng ĐANG LÀM VIỆC
17 Lê Thị Trúc Ngân KTV Xét Nghiệm 0033778/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 KTV Xét Nghiệm ĐANG LÀM VIỆC
18 Nguyễn Hiến Lễ Kỹ thuật viên X Quang 0029448/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Kỹ thuật viên X-Quang ĐANG LÀM VIỆC
19 Nguyễn Thị Thu Hằng Điều dưỡng 0021876/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC
20 Lê Ngọc Khánh Y sĩ khám chuyên ngành y học cổ truyền 037636/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Y sĩ  phụ trách khoa y học cổ truyền ĐANG LÀM VIỆC
21 Hoàng Thị Tuyến Điều dưỡng 037746/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC
22 Phan Thị Thanh Nhàn Điều dưỡng 038803/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC
23 Lưu Mộng Trinh KTV xét nghiệm 038906/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 KTV xét nghiệm ĐANG LÀM VIỆC
24 Đỗ Thị Hồng Đăng KTV xét nghiệm 038917/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 KTV xét nghiệm ĐANG LÀM VIỆC
25 Ngô Thanh Toàn KTV xét nghiệm 035299/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 KTV xét nghiệm ĐANG LÀM VIỆC
26 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Điều dưỡng 0032560/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC
27 Châu Thị Thúy Hằng Điều dưỡng 042623/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC
28 Hoàng Mạnh Dũng Điều dưỡng 043120/HCM-CCHN Từ 6h00 đến 21h00 Điều dưỡng ĐANG LÀM VIỆC

 

 

TP. HCM, ngày 23  tháng 05  năm 2019

Người đứng đầu

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(đã ký)

    Trần Hoàng Giang

 

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH KHÁM