1
Bạn cần hỗ trợ?

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA SỞ Y TẾ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Nguồn: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn

mix bitcoins

STT Số văn bản Tiêu đề Loại tài liệu Phòng ban Ngày đăng
1 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Đính kèm file :   
 luat_pctn_124201916.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Thanh Tra Sở 12-04-2019
2 35/2018/TT-BYT Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Đính kèm file :   
 352018tt-byt_282201911.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 28-02-2019
3 36/2018/TT-BYT Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Đính kèm file :   
 362018tt-byt_282201911.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 28-02-2019
4 31/2018/TT-BYT Thông tư số 31/2018/TT-BYT quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện
Đính kèm file :   
 thong_tu_31-2018-tt-byt_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
5 30/2018/TT-BYT Thông tư số 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
Đính kèm file :   
 thong_tu_30-2018-tt-byt_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
6 155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Đính kèm file :   
 nd_1552018_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
7 4047/QĐ-UBND Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Đính kèm file :   
 4047qd_qd_cong_bo_tthc_linh_vuc_kcb_-_syttphcm_2018_114201920.pdf
Văn bản Chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính Văn Phòng Sở 01-10-2018
8 Chỉ thị 05/CT-UBND Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đính kèm file :   
 CT 05 _CT-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
9 Quyết định 2032/QĐ-UBND Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025
Đính kèm file :   
 QD 2032 _QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
10 Quyết định 2135/QĐ-UBND Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QD 2135_QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
11 Chỉ thị 09/CT-UBND Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đính kèm file :   
 CT 09_CT-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
12 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QD 26-2016.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
13 3758/QĐ-UBND Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QĐ 3758_QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
14 18136/QLD-MP V/v rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm
Đính kèm file :   
 18136- QLP- MP.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 15-09-2016
15 4491-QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hoá
Đính kèm file :   
 4491-QĐ-BYT.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 19-08-2016
 16 4419/QĐ-BYT  V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu
Đính kèm file :   
 4419-QĐ-BYT.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  17-08-2016
17 118/2016/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Đính kèm file :   
 118-2016-NĐ-CP.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  22-07-2016
18 12971/QLD-CL  V/v công bố đợt 18 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
Đính kèm file :   
 12971-QLD-CL.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  07-07-2016
19 36/2016/NĐ-CP  XD công trình và TTB y tế
Đính kèm file :   
 36-2016-NĐ-CP.pdf
 Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  15-05-2016
20 139/SYT-NVY  Quyết định về việc bãi bỏ văn bản
Đính kèm file :   
 2028-QĐ-UBND.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 25-04-2016
21 2028/QĐ-UBND  Quyết định về việc bãi bỏ văn bản
Đính kèm file :   
 2028-QĐ-UBND.pdf
Văn bản pháp luật Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh  25-04-2016
Đăng kí khám online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH KHÁM