1
Bạn cần hỗ trợ?

VĂN BẢN QLNN VỀ Y TẾ

VĂN BẢN QLNN VỀ Y TẾ

Nguồn: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn

STT Số văn bản Tiêu đề Loại tài liệu Phòng ban Ngày đăng
1 35/2018/TT-BYT Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Đính kèm file :   
 352018tt-byt_282201911.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 28-02-2019
2 36/2018/TT-BYT Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Đính kèm file :   
 362018tt-byt_282201911.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 28-02-2019
3 31/2018/TT-BYT Thông tư số 31/2018/TT-BYT quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh do cơ sở kinh doanh dược thực hiện
Đính kèm file :   
 thong_tu_31-2018-tt-byt_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
4 30/2018/TT-BYT Thông tư số 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 
Đính kèm file :   
 thong_tu_30-2018-tt-byt_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
5 155/2018/NĐ-CP Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Đính kèm file :   
 nd_1552018_1212201817.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp Vụ Dược 12-12-2018
6 4047/QĐ-UBND Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
Đính kèm file :   
 4047qd_qd_cong_bo_tthc_linh_vuc_kcb_-_syttphcm_2018_114201920.pdf
Văn bản Chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính Văn Phòng Sở 01-10-2018
7 Chỉ thị 05/CT-UBND Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đính kèm file :   
 CT 05 _CT-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
8 Quyết định 2032/QĐ-UBND Quyết định 2032/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án “Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025
Đính kèm file :   
 QD 2032 _QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
9 Quyết định 2135/QĐ-UBND Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QD 2135_QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
10 Chỉ thị 09/CT-UBND Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đính kèm file :   
 CT 09_CT-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
11 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QD 26-2016.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
12 3758/QĐ-UBND Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :   
 QĐ 3758_QD-UBND.pdf
Văn bản quy phạm pháp luật Văn phòng Sở 26-12-2016
Đăng kí khám online

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *





ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH KHÁM